Вести


Нова комунална опрема ојачала капацитете ЈКП Беочин


Нова комунална опрема ојачала капацитете ЈКП Беочин
Нова комунална опрема ојачала капацитете ЈКП Беочин

У понедељак 11.07.2011. године допремљена је нова балир прес машина набављена у оквиру пројекта „Унапређење заштите животне средине кроз ефикасније управљање чврстим отпадом“, који финансира Европске унија кроз програм Exchange 3. Преса је смештена у делу дворишта ЈКП Беочин које је током маја преуређено за намену рециклажног дворишта, тако да ће се у њему вршити разврставање и балирање секундарних сировина сакупљених примарном селекцијом отпада на територији општине Беочин. Обуку за руковање и рад на машини су прошла три радника ЈКП-а који ће то знање пренети и другим колегама.

Нова комунална опрема ојачала капацитете ЈКП Беочин Нова комунална опрема ојачала капацитете ЈКП Беочин

Технички капацитети ЈКП Беочин су додатно унапређени током јуна месеца када је такође из донације ЕУ набављено и испоручено 46 контејнера за раздвајање три врсте отпада ( папир, стакло, ПЕТ амбалажа). Набављени контејнери ће бити распоређене на читавој територији општине Беочин, пре свега у школским двориштима ( обе матичне школе и свим подручним школама) и на местима колективног становања у ужој центраној зони Беочина тј. испред стамбених зграда. Контејнери ће бити распоређени у септембру месецу, када ће ЈКП Беочин завршити уређење платоа на којима ће они бити смештени и када ће кренути нова школска година.

Нова комунална опрема ојачала капацитете ЈКП Беочин Нова комунална опрема ојачала капацитете ЈКП Беочин

Набавком комуналне опреме је завршена активност на пројекту која је имала за циљ да унапређељем техничких и организационих капацитета ЈКП Беочин помогне увођењу савременог метода третирања отпада, заснованог на примарној сепарацији, у општину Беочин. Од септембра па до децембра месеца када се пројекат завршава, планира се интензивно спровођење локалне кампање за грађане и ђаке под називом „Убаци а не баци“, како би се становништо едуковало о потреби сепарације отпада и заштити средине у којој живимо.