ПРИЈАВА СТАЊА НА ВОДОМЕРУ И ИНФОРМАЦИЈЕ О РАЧУНУ


  • пријава стања на водомеру
  • информације о рачуну

Цвета Тамаш, Вера Живковић
тел: 021/871-246 локал 23
и-мејл: cveta.tamas@jkpbeocin.co.rs