ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЗЕЛЕНИЛА ЈАВНИХ ПОВРШИНА


ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЗЕЛЕНИЛА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Послови одржавања чистоће беочинских улица, тротоара, тргова и паркиралишта и послови одржавања зеленила јавних површина представљају важне делатности ЈКП-а "Беочин".

Редовни послови одржавања чистоће и зеленила јавних површина дефинисани су Планом и програмом рада који Скупштина општине Беочин доноси за сваку годину. Контролу рада врши општинска управа Беочин преко комуналне инспекције.

У протеклом периоду у ову службу уложено је доста напора како би се квалитет њеног рада унапредио. Набављена је чистилица за одржавање улица и тротоара, обновљена су дотрајала средства за рад, постављене корпе за отпатке, извршено уређење града садњом цветних аранжмана и постављањем висећих жардињера на кандалабере, а планирана су и даља унапређења.

Поред послова одржавања чистоће и зеленила јавних површина, ова служба обавља и послове Зимске службе, односно чишћење улица, тротоара, тргова, паркиралишта и сл. од наноса снега и леда, а све по Плану и програму који доноси општински штаб зимске службе.

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЗЕЛЕНИЛА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Радници ове службе увек су присутни и када се у општини Беочин одржавају велике манифестације попут Баношторских дана грожђа, Беолета, Сточног сајма у Сусеку, спортских турнира у месним заједницама, прослава дана месних заједница и сл.

За обављене послове на овим манифестацијама увек су следиле похвале оранизатора нашим радницима.