„Моле се грађани општине Беочин да воду за пиће користе рационално и наменски јер ћемо оваквом потрошњом бити принуђени на увођење рестрикција воде“


Пријава квара на водоводу и канализацији:

021/871-869
021/872-830
064/801-79-20Добродошли у ЈКП "Беочин"


ДОБРОДОШЛИ У ЈКП БЕОЧИН

Општина Беочин се налази у југо-западном делу Војводине, односно на крајњем северном делу Срема. Територија општине се према северу и истоку граничи са општином Нови Сад, на северо-западу са општином Бачки Петровац, на западу са општином Бачка Паланка и на југу са општинама Сремска Митровица и Ириг.

Беочин је удаљен око 17 km од Новог Сада. Општина Беочин простире се на површини нешто већој од 183 km2. Место је у непосредној близини реке Дунав, а окруженом је шумом. По задњем попису из 2002. године општина Беочин има 16.500 становника, док Беочин град има 8.370 становника.

Северна граница беочинске општине је речни ток Дунава. На истоку и западу границе су административне и поклапају се са источном границом атара села Раковац и са западним границама атара села Сусека и Луга. Јужна граница, идући од истока на запад, мањим делом је природна и поклапа се са делом Фрушке Горе, од Змајевца до Црвеног Чота. Топографска површина општине Беочин слична је правоугаонику који је издужен у правцу исток-запад у дужини око 27 km. У правцу север-југ општина се простире у дужини од 7 до 10 km. Општина обухвата 8 насеља: Беочин, Раковац, Черевић, Баноштор, Сусек, Луг, Свилош и Грабово.

Јавно комунално предузеће ''Беочин'' основано је 13.02.1974. године и од тада успешно обавља све врсте делатности за које је регистровано а пре свега производњу и дистрибуцију воде, одвођење атмосферских и отпадних вода, одржавање чистоће, одржавање јавних зелених површина, погребне и пратеће услуге, као и пијачне услуге.

Руководство предузећа чини директор и руководиоци одређених сектора. О контроли рада стара се оснивач СО Беочин преко Управног и надзорног одбора.

ЈКП "Беочин" данас броји 95 запослених у 4 организационе јединице.

ДОБРОДОШЛИ У ЈКП БЕОЧИН

ЈКП "Беочин" пружа услуге корисницима у Беочину, Раковцу, Бразилији, Черевићу, Баноштору, Сусеку, Лугу, Свилошу и Грабову. Услуге ЈКП-а "Беочин" користи око 6000 домаћинстава и 320 правних субјеката са територије општине.