КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ


  • наплата потраживања
  • пријава квара на водомеру
  • рекламације на рачуне за комуналне услуге
  • контрола

Тел: 021/871-246 локал 20