Обавештење


Ценовник ванредних услуга истовара отпада на депонију Танцош за правна лица

Ценовник ванредних услуга истовара отпада на депонију за правна лица:

- Ауто приколица....................750 дин. (do 1t)
- Тракторска приколица.............1500 дин. (do 3t)
- ТAM приколица....................2250 дин. (do 4t)
- Камион кипер приколица...........3000 дин. (do 6t)
- Шлепер приколица.................6000 дин. (do 10t)

Цене су без ПДВ-а!


ЈКП „БЕОЧИН“