Обавештење


Обавештење о пројекту примарне сепарације кућног отпада из домаћинстава

Oбавештавају се корисници услуга ЈКП “БЕОЧИН“, да ће у наредном периоду на појединим деловима Беочин Града и Беочин Села почети да се спроводи пилот пројекат примарне сепарације кућног отпада из домаћинстава. ЈКП “БЕОЧИН“ ће почети са поделом пластичних канти од 120л. домаћинствима са индивидуалним начином становања. Поменута домаћинства ће бити у обавези да у исте одлажу, за почетак само PET амбалажу-пластику. Право на бесплатну канту имају сва физичка лица, власници индивидуалних домаћинстава са наведених територија, која на рачуну обједињене наплате имају ставку задужења за смеће. У првом круги ће бити изузета насеља Шљивик, Дунав, ул. Српских добровољаца и Колоније због тренутно недовољног броја канти, али ће се пројекат проширити и на та насеља, чим се канте обезбеде. О том проширењу ће ићи накнадно обавештење. Kанте ће се празнити сваке друге среде, док за „старе“ зелене канте термини изношења остају непромењени. ЈКП “БЕОЧИН“ има у плану проширење овог Пројекта на територију целе општине Беочин, о ком ће сви грађани бити благовремено обавештени. Датум почетка дељења канти је 25.03.2019. године. Све информације у вези ове поделе можете добити на телефон 021/871-246. Са собом је потребно понети личну карту власника непокретности и последњи рачун.


ЈКП „БЕОЧИН“