Вести


Постављање контејнера за ПЕТ амбалажу


Дугогодишња сарадња Јавног комуналног предузећа “БЕОЧИН“ у сакупљању и откупу ПЕТ амбалаже резултирала је донацијом 30 кавеза за ПЕТ амбалажу од стране предузећа за рециклажу пластике Гринтек из Новог Сада и оператера управљања амбалажним отпадом Секопак из Београда. Проширење постојеће инфраструктуре за сакупљање рециклабилне пластике омогућиће да се већи број грађана Беочина укључи у процес рециклаже и да се издвоје значајније количине отпада чиме ће се смањити загађење на беочинској депонији. Век трајања пластичне амбалаже је и до 1.000 година, тако да рециклажа, осим што значајно штеди сировинске ресурсе, представља и главни механизам заштите земљишта, воде и ваздуха од загађења.

Постављање контејнера за ПЕТ амбалажу Постављање контејнера за ПЕТ амбалажу

ЈКП „БЕОЧИН“ планира и да у будућности ради на унапређењу система за одвојено сакупљање отпада на територији општине, али и да посебну пажњу посвети едукацији грађана о значају рециклаже у заштити животне средине.

Постављање контејнера за ПЕТ амбалажу Постављање контејнера за ПЕТ амбалажу