ИНТЕРНИ АКТ


- Правилник о набавкама


- Планови јавних набавки:Актуелне јавне набавке:


- ЈНМВ 11/2020 Израда, опремање и повезивање бунара Б-4/17


- ЈНМВ 10/2020 Набавка канализационе центрифугалне пумпе


- ЈНМВ 09/2020 Набавка оригиналних резервних делова за теретна возила


- ЈНОП 08/2020 Набавка електричне енергије


- ЈНМВ 06/2020 Набавка нафтних деривата


- ЈНМВ 05/2020 Набавка водоводног и канализационог материјала


- ЈНМВ 04/2020 Периодични и хаваријски сервис уређаја за дезинфекцију воде типа ХЛОРОГЕН


- ЈНМВ 03/2020 Одржавање депоније


- ЈНМВ 02/2020 Проширење водоводне мреже Сусек


- ЈНМВ 01/2020 Осигурање возила, имовине и лица


- ЈНМВ 22/2019 Замена испуцалих цеви које су настали у току извођења градње новог пословног објекта


- ЈНМВ 21/2019 Изнајмљивање људских ресусрса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца


- ЈНМВ 20/2019 Јавна набавка (добра) – Со за путеве


- ЈНМВ 19/2019 Израда елабората о резервама подземних вода


- ЈНМВ 18/2019 Набавка канализационих центрифугалних пумпи


- ЈНМВ 17/2019 Пречишћавање, репарација и зацевљење фекалног колектора за отпадне воде у Беочину


- ЈНМВ 16/2019 Набавка добрa - Половно теретно возило аутосмећар 16м3


- ЈНМВ 14/2019 Набавка Трактора са кабином


- ЈНМВ 13/2019 Набавка оригиналних резервних делова за теретна возила


- ЈНМВ 12/2019 Радови на прилазном путу до бунара „Бело врело“ у Сусеку


- ЈНМВ 11/2019 Реконструкција таложнице за кондиционирање воде


- ЈНМВ 08/2019 Израда Пројектно-техничке документације за геолошка истраживања, бушење, опремање и повезивање истражно-експлоатационог бунара ИЕБ-5/19 на локалитету водозахвата насељеног места Баноштор


- ЈНМВ 07/2019 Набавка водоводног и канализационог материјала


- ЈНМВ 06/2019 Набавка нафтних деривата


- JNOP 05/2019 Набавка електричне енергије


- ЈНМВ 04/2019 Периодични и хаваријски сервис уређаја за дезинфекцију воде типа ХЛОРОГЕН шифра ОРН 65120000


- ЈНМВ 03/2019 Изнајмљивање људских ресусрса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца


- ЈНМВ 02/2019 Изнајмљивање радних машина


- ЈНМВ 01/2019 Одржавање депоније
- Arhiva javnih nabavki >>