INTERNI AKT


- Pravilnik o nabavkama


- Planovi javnih nabavki:AKTUELNE JAVNE NABAVKE:


- JNMV 02/2020 Проширење водоводне мреже Сусек


- JNMV 01/2020 Осигурање возила, имовине и лица


- JNMV 22/2019 Замена испуцалих цеви које су настали у току извођења градње новог пословног објекта


- JNMV 21/2019 Изнајмљивање људских ресусрса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца


- JNMV 20/2019 Јавна набавка (добра) – Со за путеве


- JNMV 19/2019 Израда елабората о резервама подземних вода


- JNMV 18/2019 Набавка канализационих центрифугалних пумпи


- JNMV 17/2019 Пречишћавање, репарација и зацевљење фекалног колектора за отпадне воде у Беочину


- JNMV 16/2019 Набавка добрa - Половно теретно возило аутосмећар 16м3


- JNMV 14/2019 Набавка Трактора са кабином


- JNMV 13/2019 Набавка оригиналних резервних делова за теретна возила


- JNMV 12/2019 Радови на прилазном путу до бунара „Бело врело“ у Сусеку


- JNMV 11/2019 Реконструкција таложнице за кондиционирање воде


- JNMV 08/2019 Израда Пројектно-техничке документације за геолошка истраживања, бушење, опремање и повезивање истражно-експлоатационог бунара ИЕБ-5/19 на локалитету водозахвата насељеног места Баноштор


- JNMV 07/2019 Набавка водоводног и канализационог материјала


- JNMV 06/2019 Набавка нафтних деривата


- JNOP 05/2019 Набавка електричне енергије


- JNMV 04/2019 Периодични и хаваријски сервис уређаја за дезинфекцију воде типа ХЛОРОГЕН шифра ОРН 65120000


- JNMV 03/2019 Изнајмљивање људских ресусрса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца


- JNMV 02/2019 Изнајмљивање радних машина


- JNMV 01/2019 Одржавање депоније
- Arhiva javnih nabavki >>