INTERNI AKT


- Pravilnik o nabavkama


- Planovi javnih nabavki:AKTUELNE JAVNE NABAVKE:


- JNMV 18/2019 Набавка канализационих центрифугалних пумпи


- JNMV 17/2019 Пречишћавање, репарација и зацевљење фекалног колектора за отпадне воде у Беочину


- JNMV 16/2019 Набавка добрa - Половно теретно возило аутосмећар 16м3


- JNMV 14/2019 Набавка Трактора са кабином


- JNMV 13/2019 Набавка оригиналних резервних делова за теретна возила


- JNMV 12/2019 Радови на прилазном путу до бунара „Бело врело“ у Сусеку


- JNMV 11/2019 Реконструкција таложнице за кондиционирање воде


- JNMV 08/2019 Израда Пројектно-техничке документације за геолошка истраживања, бушење, опремање и повезивање истражно-експлоатационог бунара ИЕБ-5/19 на локалитету водозахвата насељеног места Баноштор


- JNMV 07/2019 Набавка водоводног и канализационог материјала


- JNMV 06/2019 Набавка нафтних деривата


- JNOP 05/2019 Набавка електричне енергије


- JNMV 04/2019 Периодични и хаваријски сервис уређаја за дезинфекцију воде типа ХЛОРОГЕН шифра ОРН 65120000


- JNMV 03/2019 Изнајмљивање људских ресусрса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца


- JNMV 02/2019 Изнајмљивање радних машина


- JNMV 01/2019 Одржавање депоније


- JNMV 10/2018 Осигурање возила,имовине и лица


- JNMV 09/2018 Јавна набавка (добра) – Набавка – Со за путеве


- JNMV 08/2018 Јавна набавка (добра) – Половно теретно возило аутосмећар 8м3


- JNMV 07/2018 Набавка водоводног и канализационог материјала


- JNMV 06/2018 Набавка Адаптација подстанице за подизање притиска „Шакотинац“ и подземног вода


- JNMV 05/2018 Набавка оригиналних резервних делова за теретна возила


- JNOP 03/2018 Набавка електричне енергије


- JNOP 02/2018 Израда елабората о зонама санитарне заштите


- JNOP 01/2018 Nabavka dobara – naftnih derivata


- JNMV 10/2017 Набавка – одржавање депоније


- JNMV 09/2017 Набавка услуга осигурање возила, имовине и лица


- JNПП 08/2017 Периодични и хаваријски сервис уређаја за дезинфекцију воде


- JNMV 07/2017 Nabavka soli za posipanje puteva


- JNMV 06/2017 Nabavka hidrotehničke i elektro opreme sa ugradnjom i puštanjem u rad na crpnoj stanici naselja Rakovac


- JNMV 05/2017 Nabavka originalnih rezervnih delova za teretna vozila


- JNMV 04/2017 Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala


- JNMV 03/2017 Električna energija


- JNMV 08/2016 Osiguranje vozila, imovine i lica


- JNOP 09/2016 Nabavka naftnih derivata
- Arhiva javnih nabavki >>